zo 24 mei 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Pastor J. Aantjes
Voorst | Te beluisteren via de kerkomroep | Uitzending O.O.V.

Deze zondag zal Pastor Jolanda Aantjes voorgaan in de on-line dienst. Het thema van deze dienst is 'Wachten'. In de dienst wordt aandacht besteed aan  Hemelvaart en Wezenzondag. De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.

Orde van Dienst
Orgelspel/pianospel         
Welkom                                
Aanvangslied: Psalm 47   
Bemoediging en groet   
Aansteken paaskaars / tafelkaars, aandacht voor het licht
Kryiëgebed               
Glorialied: Lied 304, Zing van de Vader die in den beginne
Gebed om de Geest
Lezing: Handelingen 1: 4-14
Zingen: Lied 661, Ten hemel opgevaren is     
Overweging
Zingen: Lied 663, Al heeft Hij ons verlaten
Collecten                            
Gebeden                             
Slotlied: Lied 662: 1 en 4, Heer, komt in deze tijd
Zegenbede                         
Orgelspel  

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
Hoe u dit kunt beluisteren, kunt u nalezen via http://www.kerkklarenbeekvoorstwilp.nl/kerkomroep

Collecte
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen.
 

Collectes tijdens diensten via kerkomroep.nl

Ook nu we met online kerkdiensten te maken hebben, blijven we collectebestemmingen vermelden. Om daarmee onze identiteit van christelijke gemeente vast te houden: omzien naar de naaste en weten te delen.

Zo u wilt, kunt u zelf een bedrag naar het genoemde doel overmaken of ervoor bidden. Mocht u liever een bedrag met algemene diaconale bestemming doneren, dan verwijzen wij u naar Kerk in Actie: NL89ABNA0457457457 of naar de plaatselijke diaconie. Een bijdrage voor het Algemeen Kerkenwerk is altijd welkom op het bankrekeningnummer van de plaatselijke kerkrentmeesters (zie colofon in Op Streek).


Geef straatkinderen een nieuwe kans via deze collecte.
www.kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda   IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Oeganda

terug