zo 31 mei 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Klarenbeek | Te beluisteren via de kerkomroep | Uitzending O.O.V.


Informatie over de dienst
Op Eerste Pinksterdag komt de dienst van de Streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp uit Klarenbeek. Voorganger is ds. Marrit Bassa. Ouderling van dienst is Sientje Burgwal. Organist is Willem Capel. Zangers in deze dienst zijn Joke van Reen en Dinie Scherpenzeel. Er zullen mooie Pinksterliederen te horen zijn. Onder andere het 'Veni Creator Spiritus' uit de traditie van Taizé. 

Het thema van de dienst draait om de vraag waar God te vinden is. Hoe vinden wij God eigenlijk en waar dan? In ons leven blijkt dat dat op heel veel verschillende plekken kan. Ook komen er een aantal creaties rondom bijbelverhalen langs. 

Hoe te beluisteren?
De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl.
Hoe u dit kunt beluisteren, kunt u nalezen via http://www.kerkklarenbeekvoorstwilp.nl/kerkomroep

De dienst is ook te beluisteren via de Oecumenische Omroep Voorst.
Dit kan op de volgende manieren: Via FM: 105.3 FM , 93.1Mhz ( Ziggo kabel) en kabelkrant ( ziggo S15 of DVB-C 342) of via de webstream. Klik hiervoor op de volgende link: www.rtvvoorst.nl\oov

De orde van dienst
Orgelspel                  
Welkom en aanvangsgebed
Aanvangslied              Psalm 87 vers 1 + 2  
Bemoediging en groet
Pinkstergroet/creaties (I)
Kyrië                           Lied 301a
Gloria                          Gesproken
Gebed om de Geest   Lied 681
Pinkstergroet/creaties (II)
Inleiding lezing
Lezing                         Exodus 24 (gedeelte hieruit)
Overweging                                                                      
Zingen                        Lied 689
Gedicht/creaties         (III)
Gebeden                    Afgesloten met het Onze Vader  
Slotlied                       Lied 687 – Wij leven van de wind
Zegenbede
Orgelspel

Collecte
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Geeft u juist met Pinksteren voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko?
www.kerkinactie.nl/kerkmarokko   IBAN NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Marokko

Collectes tijdens diensten via kerkomroep.nl

Ook nu we met online kerkdiensten te maken hebben, blijven we collectebestemmingen vermelden. Om daarmee onze identiteit van christelijke gemeente vast te houden: omzien naar de naaste en weten te delen.

Zo u wilt, kunt u zelf een bedrag naar het genoemde doel overmaken of ervoor bidden. Mocht u liever een bedrag met algemene diaconale bestemming doneren, dan verwijzen wij u naar Kerk in Actie: NL89ABNA0457457457 of naar de plaatselijke diaconie. Een bijdrage voor het Algemeen Kerkenwerk is altijd welkom op het bankrekeningnummer van de plaatselijke kerkrentmeesters (zie colofon in Op Streek).

terug