zo 5 jul 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. E. Idema
Klarenbeek | Te beluisteren via de kerkomroep

In deze dienst zal ds. Evert Idema uit Apeldoorn voorgaan. Hij is als geestelijk verzorger verbonden aan Casa Bonita. De dienst wordt ondersteund door 2 zangers en fluitiste Anne Capel. We wensen iedereen thuis een fijne (luister)dienst toe. En als je wilt: zing van hartelust mee vanuit de keuken of huiskamer!

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
Hoe u dit kunt beluisteren, kunt u nalezen via http://www.kerkklarenbeekvoorstwilp.nl/kerkomroep

 

Orde van dienst

- Orgelspel
- Welkom/Mededelingen
- Openingslied: lied 280: 1,2,3,4,5
- Votum en groet
- Zingen: Lied 8a: vers 1, 2, 3 en 6
- Aansteken kaarsen
- Kyrie gebed
- Zingen: Lied 281: 1, 2, 3, 4
- Gebed
- Bijbellezing: Matteüs 28: 16-20
- Zingen: Lied 802: 1,4,5,6
- Overweging
- Piano/orgelspel
- Gebeden met gezongen Onze Vader 370
- Slotlied: Lied 695 vers 1, 2, 3, 4
- Zegen
- Gezongen Amen
- Orgelspel

 

Collecte

Deze zondag, die als gezinsdienst stond gepland, staat ons diaconale project Stichting Vrienden van DHAN op het collecterooster. www.vriendenvandhan.nl of www.dhan.org
Mocht u hiervoor een gift willen overmaken, dan kan dat via het rekeningnummer van diaconie Voorst.
IBAN: NL44 RABO 0366 2062 73 o.v.v. India.

 

Collectes tijdens diensten via kerkomroep.nl
Ook nu we met online kerkdiensten te maken hebben, blijven we collectebestemmingen vermelden. Om daarmee onze identiteit van christelijke gemeente vast te houden: omzien naar de naaste en weten te delen.
Zo u wilt, kunt u zelf een bedrag naar het genoemde doel overmaken of ervoor bidden. Mocht u liever een bedrag met algemene diaconale bestemming doneren, dan verwijzen wij u naar Kerk in Actie: NL89ABNA0457457457 of naar de plaatselijke diaconie. Een bijdrage voor het Algemeen Kerkenwerk is altijd welkom op het bankrekeningnummer van de plaatselijke kerkrentmeesters (zie colofon in Op Streek).

terug