zo 2 feb 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Klarenbeek | Werelddiaconaat

GEZINSDIENST 2 FEBRUARI

Op zondag 2 februari viert de Streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp gezamenlijk in Klarenbeek. Dit is een gezinsdienst. Er wordt aandacht besteed aan het diaconale project dat in gezamenlijkheid door bovengenoemde drie kerken, gedurende drie jaren, ondersteund wordt: de stichting Vrienden van DHAN. Deze Nederlandse stichting ondersteunt de DHAN Foundation in India. Vanuit de streekgemeente worden vooral de kinderen in India die niet mee kunnen komen in het reguliere onderwijs geholpen.
In de dienst zal een kort filmpje worden getoond van een schoolmoment. Er wordt geleerd om te tellen.. hoe belangrijk is herhaling hierin!!
In de kerk lezen we op deze zondag uit de Bijbel in Gewone Taal. In het Bijbelboek Matteüs staat een verhaal over een toespraak. Jezus staat op een berg en vertelt mensen over het echte geluk. Voor ons allen eigenlijk ook een soort van onderwijs..!  
U/jij snapt het vast al: school en kerk komen samen in deze dienst.. want aan de hand van woorden en cijfers gaan jong en oud samen door deze dienst heen. Het is dus wel opletten geblazen op deze zondag!
We nodigen u/jou van harte uit in de kerk van Klarenbeek! De dienst begint om 10.00 uur en voorganger is ds. Marrit Bassa.
Na de dienst is er tulpverkoop. De opbrengst is uiteraard voor het diaconale project. Hoe leuk is het om een ander (of jezelf) blij te maken met deze bloemen die de komende lente aankondigen!! Van harte aanbevolen!


Collecte: Stichting Vrienden van DHAN
Zondag Werelddiaconaat en daarom staat ons diaconale project vandaag centraal.
De onderwijsprojecten die wij vanuit de Streekgemeente financieel mogelijk maken, werpen vruchten af. Telkens weer zijn er bemoedigende verhalen over kinderen die leren lezen, rekenen en schrijven.
Dat gebeurt dankzij de opvang in één van de satellietcentra, of dankzij de bijscholing in de avonduren. We hopen tijdens de dienst weer enkele Indiase kinderen aan het woord te laten.

www.vriendenvandhan.nl / www.dhan.org

terug