zo 9 feb 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Voorst

Collecte: Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk Voorst
We ontvingen een brief, gericht aan de kerkenraden, parochiebesturen, diaconieën en caritas van de kerken in de Gemeente Voorst, met de vraag jaarlijks een collecte voor dit Noodfonds Vluchtelingenwerk te bestemmen.
Als Streekdiaconie geven we graag gehoor aan dit verzoek.
Pastor Hein de Jong, voorzitter van genoemd Noodfonds, noemt verder in zijn brief dat het naast financiële steun zeker ook om bewustwording gaat.
We bevelen de collecte van harte bij u aan.

 

terug