do 9 apr 2020  om 19.30 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Voorst | Witte Donderdag | Te beluisteren via de kerkomroep


Orde van dienst / meer informatie
Voor de liturgie van de Stille Week kunt u hier klikken.
Voor de liturgie van alleen vandaag kunt u hier klikken.

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
Hoe u dit kunt beluisteren, kunt u nalezen via http://www.kerkklarenbeekvoorstwilp.nl/kerkomroep


Collecte
De diaconale collecte tijdens deze dienst is voor ons diaconale project: Stichting Hart voor Moldavië.
www.hartvoormoldavie.nl 

 

Collectes tijdens diensten via kerkomroep.nl

Ook nu we met online kerkdiensten te maken hebben, blijven we collectebestemmingen vermelden. Om daarmee onze identiteit van christelijke gemeente vast te houden: omzien naar de naaste en weten te delen.

Zo u wilt, kunt u zelf een bedrag naar het genoemde doel overmaken of ervoor bidden. Mocht u liever een bedrag met algemene diaconale bestemming doneren, dan verwijzen wij u naar Kerk in Actie: NL89ABNA0457457457 of naar de plaatselijke diaconie. Een bijdrage voor het Algemeen Kerkenwerk is altijd welkom op het bankrekeningnummer van de plaatselijke kerkrentmeesters (zie colofon in Op Streek).

terug