zo 11 okt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Pastor J. Aantjes
Kerkdienst Voorst | Werelddiaconaatzondag

Het is vandaag zondag van het werelddiaconaat. In onderstaande filmpje vertelt de voorganger, Jolanda Aantjes waar de dienst over zal gaan..
https://www.facebook.com/watch/?v=340405267267652

Kerkomroep

De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Maarten Romkes.

Orde van dienst

 • Welkom
 • Lied    283:1, 2, 3 en 4                    In de veelheid van geluiden
 • Bemoediging en groet
 • Lichtritueel
 • Als kyriëgebed zingen we …                      
  Lied 1003      (Stil is de straat)
  Voorganger leest na het zingen nogmaals het refrein van lied 1003.
“Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

En uit lied 869 klinken dan de woorden:
“Hij buigt zich over het bestaan
van hen die door de diepten gaan.
Geef onze God de ere!”
 
 • Vervolgens zingen we het glorielied ….
  Glorielied     869: 3, 5 en 7                       (Lof zij de Heer, ons hoogste goed)
 • Gebed om licht van de Heilige Geest
 • Lezing          Handelingen 9: 36-42                         
 • Gezang 478: 1 en 3            uit rode liedboek.     De Heer heeft mij gezien en onverwacht
1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.
 • Verkondiging
 • Orgelspel
 • Lied    838: 1, 2 en 4          O grote God die liefde zijt
 • Dank- en voorbeden, waarin stilte en ter afsluiting Onze Vader
 • Lied    423                             Nu wij uiteengaan
 • Zegen
 • Collecten bij verlaten van de kerk


Collecte
Ons diaconale project staat 6 x per jaar op het collecterooster. Sowieso op de beide zondagen Werelddiaconaat, dus ook deze zondag. Het Indiase Lichtritueel heeft opnieuw een plekje in de viering. Vijf vlammetjes die de vijf elementen symboliseren: aarde, water, vuur, wind en ruimte.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om tegen een gering bedragje India-productjes te kopen.
Vanwege de corona-maatregelen is het handig om thuis al uw keuze te bepalen en afgepast, contant geld mee te nemen. Op pagina 10  in Op Streek ziet u de productjes met hun prijsje staan.
www.vriendenvandhan.nl / www.dhan.org
IBAN: NL44 RABO 0366 2062 73 van Diaconie Voorst o.v.v. India

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. De bankrekeningnummers zijn te vinden in de colofon van Op Streek.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

 

terug