zo 18 okt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. C.M. Baas
Kerkdienst Wilp | O.O.V.-uitzending

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Joke Riefel, Joke Geltink en Marien Ruijsch.

Orde van dienst

 • Welkom en afkondigingen
 • Kort moment van stilte ter voorbereiding op de dienst
 • Intochtslied: Lied 275, Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
 • Votum en groet
 • Gebed om ontferming en openheid
 • Loflied: Lied 868: 1en 2, Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
 • Lezing: Exodus 32: 7-14
 • Lied: Psalm 103: 1 en 3, Zegen mijn ziel de grote naam des Heren
 • Lezing: Mattheüs 18: 21-35
 • Lied 836: 1 en 4, O Heer, die onze Vader zijt
 • Uitleg en verkondiging
 • Orgelspel
 • Lied 685: Geest van God zo vol van liefde
 • Gebeden:   Voorbede
                     Stil Gebed
                     Onze Vader
 • Slotlied: Lied 834, Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
 • Wegzending en zegen
 • Orgelspel
 • Collecte bij deur

Collecte
Deze zondag is de diaconale collecte voor dat wat in eigen dorpen nodig is. De wekelijkse bloemengroet, fruitbakjes of andere attenties bij ziekte/jubilea, Kerst- en Pinkstergroet en nog wat zaken worden van dit geld betaald.
Rekeningnummers plaatselijke diaconieën: zie pagina colofon van Op Streek.

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. De bankrekeningnummers zijn te vinden in de colofon van Op Streek.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

 

terug