zo 25 okt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Pastor W. Steenbeek
Kerkdienst Klarenbeek | Bevestiging ambtsdrager

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Gepke Oosterbroek, Joke Geltink en Jan Beltman.

Orde van dienst

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied 283 - In de veelheid van geluiden
 • Bemoediging en groet
 • Aansteken van de kaarsen
 • Drempelgebed
 • Lied 981 -  Zolang er mensen zijn op aarde: coupletten 1, 3, 4 en 5      
 • Dienst van bevestiging
 • Lied 675 -  Geest van hierboven
 • Schriftlezing: Efeziërs 3:14-21
 • Lied 681 - Veni Sancte Spiritus ­- Kom tot ons, o Heilge Geest,
 • Gebed om de Geest
 • Overdenking
 • Lied 974 - Maak ons uw liefde, God, tot opmaat: coupletten 1, 2 en 3
 • In memoriam Johan van Brummelen
 • Orgelspel  -  Er is een land van louter licht
 • Gebeden
  • Voorbede
  • Onze Vader
 • Collecte aankondiging
 • Slotlied 905 - Wie zich door God alleen laat leiden – coupletten 1, 3, en 4
 • Zegen
 • Orgelspel
Collecte
Op Bijbelzondag wordt erbij stil gestaan hoe bijzonder het is om de Bijbel te hebben in onze eigen taal, en deze in alle vrijheid te kunnen lezen.  Het Nederlands Bijbelgenootschap, deel uitmakend van de UBS (United Bible Societies) zet zich ervoor in dat dit voor iedereen, wereldwijd, gerealiseerd zal worden.
IBAN: NL74 SNSB 0266 3808 08 t.n.v. Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. De bankrekeningnummers zijn te vinden in de colofon van Op Streek.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug